Kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri Quốc hội và HĐND các cấp 06/11/2023

Kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri Quốc hội và HĐND các cấp

Tài liệu đính kèm

 • 0-BC-645 tổng-hợp-kết-quả-giải-quyết-trả-lời-ý-kiến-cử-tri-sau-kỳ-họp-thứ-14-HĐND-tỉnh-BC-181-HĐND-trình.pdf
 • 1-BC 485 kết-quả-giải-quyết-trả-lời-ý-kiến-cử-tri-trước-kỳ-họp-thứ-14-HĐND-tỉnh-BC-99-HĐND.pdf
Cập nhật công khai tình trạng giải quyết TTHC tháng 10 năm 2023 06/11/2023

Cập nhật công khai tình trạng giải quyết TTHC tháng 10 năm 2023

Tài liệu đính kèm

 • Cập-nhật-công-khai-tình-trạng-giải-quyết-TTHC-tháng-10-năm-2023.pdf
Cập nhật công khai tình trạng giải quyết TTHC tháng 09 năm 2023 04/10/2023

Cập nhật công khai tình trạng giải quyết TTHC tháng 09 năm 2023

Tài liệu đính kèm

 • Cập-nhật-công-khai-tình-trạng-giải-quyết-TTHC-tháng-09-năm-2023.pdf
Về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 20/09/2023

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tài liệu đính kèm

 • 1_Cong van xin gop y Du thao Quy che quan ly cong nghe.pdf
 • 2_Du Thao To trinh Quy che phoi hop ve quan ly cong nghe tren dia ban tinh 2023.doc
 • 3_Dự thảo Quyet dinh quy che phoi hop cong nghe tinh Bac Kan.docx
Về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2023 11/09/2023

Về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2023

Tài liệu đính kèm

 • TBao_Tuyenchon_2023_Sâm.pdf
 • Bieumau-hoàn thiện hồ sơ_Sâm.doc
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online: 2
 • Hôm nay: 11
 • Tháng này: 17.872
 • Tổng lượt truy cập: 233.926