Tiêu đề Ngày đăng

Báo cáo số 201/BC-SKHCN ngày 20/10/2023 của Sở KH&CN

Kết quả thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023

01/02/2024

Báo cáo số 178/BC-SKHCN ngày 12/09/2023 của Sở KH&CN

Kết quả thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

01/02/2024

Báo cáo số 120/BC-SKHCN ngày 19/06/2023 của Sở KH&CN

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

01/02/2024

Báo cáo số 96/BC-SKHCN ngày 22/05/2023 của Sở KH&CN

Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

01/02/2024

Báo cáo số 79/BC-SKHCN ngày 18/04/2023 của Sở KH&CN

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

01/02/2024

Báo cáo số 36/BC-SKHCN ngày 10/03/2023 của Sở KH&CN

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

01/02/2024

Báo cáo số 27/BC-SKHCN ngày 17/02/2023 của Sở KH&CN

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ

01/02/2024
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 42
  • Tháng này: 24.071
  • Tổng lượt truy cập: 241.634