Tiêu đề Ngày đăng

Quyết định số 32/QĐ-SKHCN ngày 01/03/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bố trí công chức, viên chức sau khi bị xử lý kỷ luật thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

04/03/2024

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 29/02/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

29/02/2024

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN ngày 29/02/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Về việc ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

29/02/2024

Quyết định số 29/QĐ-SKHCN ngày 29/02/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại Sở Khoa học và Công nghệ

29/02/2024

Quyết định số 30/QĐ-SKHCN ngày 29/02/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

29/02/2024

Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 17/11/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

20/11/2023

Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa)

Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 06/7/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

19/07/2023
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 42
  • Tháng này: 24.071
  • Tổng lượt truy cập: 241.634