Tiêu đề Ngày đăng

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

05/10/2023

Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

09/08/2023

Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

04/05/2022

Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

04/05/2022

Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2022/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử

04/05/2022

Công văn số 206/SKHCN-PQLCNCN ngày 05/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đối với công việc bức xạ trong y tế.

07/04/2022

Công văn số 673/SKHCN-PQLCN&CN ngày 20/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đối với công việc bức xạ trong y tế 

06/04/2022
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 107
  • Tháng này: 19.428
  • Tổng lượt truy cập: 253.217