Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn

Số 3, đường Trường Chinh, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

0209.3870569 - 0977.618.318

0209.3870732

sokhcn@backan.gov.vn

DANH SÁCH LIÊN HỆ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN

Đơn vị Họ và tên Địa chỉ email Số điệu thoại
Cơ quan
Số điện thoại
di động
1. Ban Giám đốc Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc diepnd.pn@backan.gov.vn 3870459 0918 365 698
Lê Văn Thế - Phó Giám đốc thelv.kh@backan.gov.vn 3870 822 0983 206 324
Hoàng Văn Hải - Phó Giám đốc haihv.kh@backan.gov.vn 3810 747 0915 627 268
2. Văn phòng Sở Vũ Duy An - Chánh Văn phòng anvd.kh@backan.gov.vn 3872 922 0915 198 404
Hoàng Văn Chinh - Phó Chánh Văn phòng chinhhv.kh@backan.gov.vn 3870 198 0982 397 629
Hoàng Thị Kiều - Chuyên viên kieuht.kh@backan.gov.vn 0972 006 609
Nguyễn Văn Đồng - Chuyên viên dongnv.kh@backan.gov.vn 0382 423 459
Vũ Thị Hương - Kế toán huongvt.kh@backan.gov.vn 3870 326 0977 903 956
0936 982 377
Hà Huy Dự - Văn thư duhh.kh@backan.gov.vn 3870 569
Fax: 3870 732
0977 618 318
Hà Thị Như Lý - Chuyên viên lyhtn.kh@backan.gov.vn 0899 262 886
Phạm Văn Trung - Chuyên viên trungpv.kh@backan.gov.vn 0976 017 781
3. Phòng Quản lý Khoa học
Đinh Thị Tuyến - Phó Trưởng phòng tuyendt.kh@backan.gov.vn 0973 836 306
Nông Thị Nơi - Chuyên viên noint.kh@backan.gov.vn 3870 336 0982 548 179
Lê Đào Duy Thắng - Chuyên viên thangldd.kh@backan.gov.vn 0888 983 999
Lương Văn Tùng – Chuyên viên tunglv.kh@backan.gov.vn 0988 508 116
4. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành Nguyễn Văn Tấp - Trưởng phòng tapnv.kh@backan.gov.vn 03873 175 0888 946 999
Hoàng Trọng Tấn - Phó Trưởng phòng tanht.kh@backan.gov.vn 03875 968 0912 504 983
Hoàng Văn Phú - Chuyên viên phuhv.kh@backan.gov.vn 03810 596
Nguyễn Văn Hùng - Chuyên viên hungnv.kh@backan.gov.vn 0988 121 294
Nguyễn Thanh Tâm - Chuyên viên tamnt.kh@backan.gov.vn 0393 282 525
5. Thanh tra Sở Lê Trung Thành – Chánh Thanh tra Sở thanhlt.kh@backan.gov.vn 3870 441 0915 204 317
Nguyễn Viết Thái - Chuyên viên thainv.kh@backan.gov.vn 0978 496 555
6. Phòng TC-ĐL-CL Hoàng Minh Tuấn - Trưởng phòng tuanhm.kh@backan.gov.vn 3811 345 0913 532 928
Nguyễn Thị Hồng Xiêm - Phó Trưởng phòng xiemnth.kh@backan.gov.vn 3811 346 0987 715 759
Nguyễn Vĩnh Hoà - Chuyên viên hoanv.kh@backan.gov.vn 3811 347 0948 111 469
Phạm Ngọc Bắc - Chuyên viên bacpn.kh@backan.gov.vn 3870 348 0977 677 505
Hà Thị Như Lý - Chuyên viên lyhtn.kh@backan.gov.vn 0899 262 886
7. Trung tâm Khoa học-Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Nguyễn Thị Vinh - Giám đốc vinhnt.kh@backan.gov.vn 3870 830 0915 008 045
Vũ Trí Quân - Phó Giám đốc quanvt.kh@backan.gov.vn 0982 274 838
7.1. Phòng hành chính-dịch vụ khoa học và công nghệ Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng tuannv.kh@backan.gov.vn 0988 405 403
Lê Quý Hiếu - Phó Trưởng phòng hieulq.kh@backan.gov.vn 3812 658 0989 650 786
Đàm Thị Hậu - VC haudt.kh@backan.gov.vn 3870 351 0945 535 174
Nguyễn Công Hưởng - VC huongnc.kh@backan.gov.vn 0972 285 068
Hoàng Thị Diệu - VC dieuht.kh@backan.gov.vn 3810 253 0978 905 929
Hà Đức Quyển - VC quyenhd.kh@backan.gov.vn 0979 373 775
Hà Đức Thiện - Kĩ thuật viên thienhd.kh@backan.gov.vn 0967 938 665
Triệu Văn Huynh - Kĩ thuật viên huynhtv.kh@backan.gov.vn
Dương Văn Việt - Viên chức vietdv.kh@backan.gov.vn 0989841675
7.2. Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Đổi mới sáng tạo Lăng Ngọc Viên - Trưởng phòng vienln.kh@backan.gov.vn 0978 262 493
Ma Thị Bình - VC binhmt.kh@backan.gov.vn 0983 073 884
Nông Nhật Hoàng - VC hoangnn.kh@backan.gov.vn 0917 666 122
Lâm Thị Hải Yến - VC yenlth.kh@backan.gov.vn 0377 301 307
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 98
  • Tháng này: 19.419
  • Tổng lượt truy cập: 253.208