Tiêu đề Ngày đăng

Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp

02/01/2024

V/v nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, đề tài cấp tỉnh

V/v nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, đề tài cấp tỉnh

29/03/2022

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm miến dong

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm miến dong

28/03/2022

Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Bắc Kạn" dùng cho sản phẩm miến dong

11/02/2022

Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Bắc Kạn" dùng cho sản phẩm quả quýt

11/02/2022

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Bắc Kạn" dùng cho sản phẩm quả hồng không hạt

11/02/2022

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH BẮC KẠN

06/01/2022
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 42
  • Tháng này: 24.071
  • Tổng lượt truy cập: 241.634