• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ bảy, 25/11/2023 - 21:00

Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Theo đó, Đoàn kiểm tra của Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 11 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023.

Mục tiêu của việc kiểm tra nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính nhận diện được những rủi ro, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc nội bộ, để từ đó có những giải pháp cải tiến, khắc phục những tồn tại trong quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, phù hợp với thực tế; đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần cải cách, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, ngày càng tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Chuyên gia kiểm tra, đánh giá thực tế tại Sở Nội vụ

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo về kết quả triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, những khó khăn, tồn tại. Tại thời điểm kiểm tra, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt và khá tốt theo các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tuy nhiên, còn có một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc duy trì và cải tiến kịp thời theo quy định khi thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có thay đổi.

Đối với những cơ quan, đơn vị còn có tồn tại, hạn chế, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn việc khắc phục. Đặc biệt, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, thống kê, định kỳ ít nhất 01 quý/01 lần các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính… xây dựng quy trình ISO giải quyết công tác chuyên môn đảm bảo HTQLCL của cơ quan, đơn vị bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo đúng quy định, sau đánh giá, cần tiến hành khắc phục các điểm lưu ý, không phù hợp đã được phát hiện; báo cáo kết quả khắc phục để hoàn thiện hồ sơ; thường xuyên soát xét, cải tiến quy trình ISO nhằm đảm bảo HTQLCL của cơ quan, đơn vị tuân thủ yêu cầu của Tiêu chuẩn, quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 và phù hợp với thực tế công việc.

Hồng Xiêm - PTP QL Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Từ khóa: ISO 9001:2015 TCVN ISO
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 34
  • Tháng này: 16.972
  • Tổng lượt truy cập: 238.624