• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Khởi nghiệp-Đổi mới sáng tạo
Thứ ba, 23/05/2023 - 03:56

Hội thảo: Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Thiết thực chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo năm 2023, sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo: Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Trường Cao đẳng Bắc Kạn; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội nông dân tỉnh, Liên hiệp hội phụ nữ tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh; Hợp tác xã Yến Dương, Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố, HTX Hương Ngàn; UBND các huyện Ngân Sơn, Na Rỳ, Bạch Thông và UBND Thành phố Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Khởi nghiệp, đổi mới sáng của địa phương theo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” ban hành theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung gồm: Phối hợp với Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức Tọa đàm chuyên đề xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với trên 150 người tham gia bao gồm các doanh nghiệp, các Hợp tác xã và học sinh, sinh viên; tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần 1, có 13 thí sinh tham gia, kết quả có 06 thí sinh đạt giải gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 01 giải khuyến khích. Năm 2021 đã tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần 2 và các hoạt động truyền thông về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết quả đánh giá 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 01 giải khuyến khích. Cuộc thi đã tạo được sự lan toả, thu hút sự quan tâm của nhiều nhiều doanh nghiệp, cá nhân.

Ông Hoàng Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết quả triển khai Chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn

 

Cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, một số ngành, đơn vị đã tham mưu ban hành kế hoạch Chương trình Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo như Hội phụ nữ tham mưu Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025". Tỉnh Đoàn Bắc Kạn đã tham mưu triển khai các hoạt động Khởi nghiệp, ĐMST theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030". Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 của tỉnh Bắc Kạn". Có thể khẳng định rằng phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã từng bước hình thành, phát triển và đạt được kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận.

 Tiến sĩ Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ tỉnh phát biểu tham luận tại hội thảo

Các đại biểu tham luận tại hội thảo

Hội thảo cũng được nghe 13 ý kiến tham luận của các đại biểu đều nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp, ĐMST còn một số khó khăn, vướng mắc như việc quan tâm của các cấp, ngành chưa tương xứng với vai trò của khởi nghiệp, ĐMST, công tác chỉ đạo, triển khai chưa được đồng bộ, nhất quán; chưa có đầu mối để kết nối các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào khởi nghiệp, ĐMST, thiếu đội ngũ chuyên gia tư vấn; thiếu thông tin, thiếu khoa học và công nghệ; khả năng huy động vốn cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, ĐMST gặp khó khăn.v.v các ý kiến cũng tập trung đề xuất để phong trào khởi nghiệp, ĐMST đạt hiệu quả, cần xem xét giao cho một cơ quan làm đầu mối kết nối phong trào khởi nghiệp, ĐMST, xây dựng hành lang pháp lý để hoạt động, tăng cường thông tin tuyên truyền,  đào tạo kiến thức về khởi nghiệp, ĐMST, tư vấn và hỗ trợ nguồn vốn cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, ĐMST đạt giải trong các cuộc thi v.v.

Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận hội thảo

Kết luận hội thảo ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận đánh giá cao phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh những năm qua. Bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta nhận thấy rằng phong trào Khởi nghiệp, ĐMST còn nhiều hạn chế, đó là chưa khai thác, phát huy đầy đủ tiềm năng của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia vào phong trào Khởi nghiệp, ĐMST; các ý tưởng, dự án Khởi nghiệp, ĐMST còn ít; Hệ sinh thái Khởi nghiệp, ĐMST còn hạn chế; cơ chế chính sách ưu tiên cho Khởi nghiệp, ĐMST chưa đầy đủ… Để khắc phục những hạn chế, phát huy những tiềm năng, thế mạnh, phục vụ thiết thực cho việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đưa phong trào Khởi nghiệp, ĐMST phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 844 của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Hội thảo có một số khuyến nghị các cấp, ngành như sau: Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách cho Chương trình Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo; Xây dựng Chương trìnhg liên kết giữa các Trường đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu với các doanh nghiệp để ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao.  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đào tạo nguồn nhân lực cho Hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp để có thể tham gia được vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số để tạo sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn về Khởi nghiệp, ĐMST tại địa phương để các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nắm, triển khai thực hiện và tham gia phong trào Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo./.

Nguyễn Văn Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Từ khóa:
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 11
  • Tháng này: 17.872
  • Tổng lượt truy cập: 233.926