• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động KHCN
Thứ ba, 30/01/2024 - 15:05

Nghiệm thu kết quả thực hiện 02 đề tài, dự án

Chiều ngày 26 tháng 01 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: “Tuyển chọn, nhân giống cây Trám đen có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt tại tỉnh Bắc Kạn” và đề tài: “Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng cây hồng không hạt Bắc Kạn”. Ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu kết luận cuộc họp

Dự án: “Tuyển chọn, nhân giống cây Trám đen có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt tại tỉnh Bắc Kạn” do Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản chủ trì thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2023. Sau 4 năm triển khai dự án đã điều tra tuyển chọn 20 cây trội có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt để khai thác mắt ghép phục vụ cho công tác nhân giống; Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép cho cây Trám đen tại tỉnh Bắc Kạn; Xây dựng 02 ha mô hình thí nghiệm kỹ thuật trồng, thâm canh cây Trám đen ghép; Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép và kỹ thuật trồng thâm canh cây Trám đen ghép cho 30 người dân tham gia dự án tại thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Mới.

Hội thảo đánh giá mô hình trồng cây trám đen ghép tại huyện Chợ Mới

Đề tài: “Nghiên cứu sâu bệnh hại chính và ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất và chất lượng cây hồng không hạt Bắc Kạn” do Viện Bảo vệ thực vật Trung ương chủ trì thực hiện từ tháng 5/2020 - 12/2023. Đề tài đã điều tra trình độ canh tác hồng không hạt Bắc Kạn của các hộ dân kết quả cho thấy người dân chưa quan tâm tới việc việc áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất: Chỉ có 50% người trồng hồng sử dụng phân bón hữu cơ, 77,78% nông hộ sử dụng phân bón tổng hợp NPK cho cây hồng nhưng hầu hết trong số này, lượng phân bón đều thấp hơn so với khuyến cáo. Đề tài đã nghiên cứu, thu thập phát hiện có 20 loài côn trùng, nhện và bệnh thán thư là tác nhân chính ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và hiện tượng rụng quả của cây hồng không hạt Bắc Kạn. Đã xây dựng 01 quy trình phòng chống tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hồng không hạt Bắc Kạn và áp dụng thành công quy trình vào xây dựng mô hình kết quả đã hạn chế sâu bệnh góp phần tăng năng suất. Đã  tổ chức 03 lớp tập huấn cho 75 lượt người và tổ chức 01 hội thảo với 30 người tham dự về biện pháp phòng chống tổng hợp sâu bệnh hại chính cây hồng không hạt Bắc Kạn.

Kiểm tra mô hình phòng trừ sâu bệnh hại cây hồng không hạt tại xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn

Các thành viên hội đồng đã thảo luận và đóng góp ý kiến để chủ nhiệm, cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng kết. Kết quả bỏ phiếu 02 đề tài, dự án được đánh giá xếp loại Khá.

Kết luận cuộc họp ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đánh giá mặc dù được triển khai trong thời kỳ dịch bệnh covid -19 bùng phát nhưng 02 cơ quan chủ trì đề tài, dự án đã thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung được phê duyệt. Đồng chí đề nghị các sở, ngành chức năng của tỉnh, các địa phương có kế hoạch nhận rộng kết quả đề tài, dự án. Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm 02 đề tài, dự án tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng hoàn thiện hồ sơ dự án nộp về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định và công nhận kết quả theo quy định./.

Nguyễn Hùng - Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 34
  • Tháng này: 16.972
  • Tổng lượt truy cập: 238.624