• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động KHCN
Thứ năm, 01/02/2024 - 14:51

Nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn"

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài :"Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đơn vị chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ nhiệm đề tài.

Đồng chí Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo kết quả, đề tài đã hoàn thành các nội dung: Đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo cơ sở; phân tích về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của các hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cơ sở. Biên soạn cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở. Xây dựng được 04 mô hình thí điểm công tác tuyên giáo cơ sở tại 04 xã, phường: xã Xuân La huyện Pác Nặm, xã Yến Dương huyện Ba Bể, thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn và phường Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn kết quả cho thấy hoạt động của ban tuyên giáo cơ sở tại 04 địa phương thí điểm giảm dần lúng túng trong thực hiện, khắc phục hạn chế hoạt động một các rõ rệt.

Các thành viên hội đồng đã thảo luận nhất trí đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài sát với thực tiễn và có thể áp dụng được ngay trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần ổn định về chính trị, xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Kết quả bỏ phiếu đề tài đạt 86,9 điểm xếp loại Khá.

Kết luận cuộc họp đồng chí Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá đề tài đã được thực hiện đúng tiến độ, thời gian, sản phẩm đề tài đầy đủ, khoa học và có tính ứng dụng cao. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp thu có chọn lọc các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng hoàn thiện báo cáo tổng kết để công nhận kết quả theo quy định. Có kế hoạch nhân rộng kết quả nghiên cứu đề tài và cung cấp cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở để triển khai vào thực tiễn./. 

Nguyễn Văn Hùng - Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 33
  • Tháng này: 16.971
  • Tổng lượt truy cập: 238.623