Tên sáng kiến Tăng điểm số chấm cải cách hành chính của tỉnh tại 3 cấp đối với lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Nội dung sáng kiến

       Trên cơ sở theo dõi và kiểm tra trong thời gian qua thấy rằng điểm số về tiêu chí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong công tác cải cách hành chính của tỉnh thấp so với các tiêu chí khác lên chưa thực sự được các đơn vị quan tâm, chú trọng vì để đạt được số điểm với tiêu chí này các đơn vị cũng phải thực hiện nhiều việc để đủ tài kiểm chứng, thay vì đó các đơn vị luôn ưu tiên, chú trọng hơn cho việc thực hiện đối với các tiêu chí khác có điểm số cao hơn.

       Để thay đổi suy nghĩ đó của các cơ quan, đơn vị và nâng cao sự quan tâm, chú trọng cũng như việc chủ động thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020 cũng như các năm tiếp theo, bản thân tôi nhận thấy phải làm thế nào để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cũng phải được các đơn vị đánh giá ngang tầm và chú trọng như các tiêu chí của các lĩnh vực khác trong tổng thể các nội dung cải cách hành chính. Từ đó mạnh dạn đưa ra sáng kiến ‘‘Tăng điểm số chấm kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 3 cấp cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh“.

       * Giải pháp này được thực hiện theo các bước sau:

       Bước 1: Tác giả sáng kiến đã trao đổi, đưa ra vấn đề thực tại trong việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) với Sở Nội vụ (cơ quan được UBND tỉnh giao làm đầu mối tham mưu cho tỉnh về công tác cải cách hành chính của tỉnh) thấy được vấn đề vì điểm số của tiêu chí áp dụng ISO thấp so với các tiêu chí khác khá nhiều, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng kết quả thực hiện tiêu chí này trên toàn tỉnh.

       Bước 2: Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, cân đối, tăng số điểm đối với tiêu chí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

       Bước 3: Tham mưu văn bản cho lãnh đạo Sở gửi Sở Nội vụ đề nghị tăng điểm số chấm cải cách cuối năm đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 3 cấp.

       Sáng kiến tăng điểm số thực hiện cải cách hành chính của tỉnh tại 3 cấp đối với lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 lần đầu tiên được thực hiện tại tỉnh. Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

       Nội dung của sáng kiến được chấp nhận đã làm thay đổi suy nghĩ của các cơ RTP Slot, đơn vị, nâng cao sự quan tâm, chú trọng cũng như việc chủ động thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn zeus4d gia TCVN ISO 9001:2015, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cũng đã được các đơn vị quan tâm và chú trọng nhiều hơn trước.

Lĩnh vực áp dụng Công tác Cải cách hành chính của tỉnh
Tác giả
(Nhóm tác giả)
Nguyễn Thị Hồng Xiêm
Ngày sáng kiến được công nhận 26/11/2020
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 57
  • Tháng này: 23.585
  • Tổng lượt truy cập: 231.545