• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ năm, 08/09/2022 - 10:33

Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XVIII

Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2022, tại khách sạn Mường Thanh thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XVIII.

Dự hội nghị về Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ có đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Tổng cục, cục, vụ và các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh trong khu vực, gồm: Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, các đồng chí Lãnh đạo 14 Sở Khoa học và Công nghệ vùng trung du và miền núi phía Bắc và Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc giáp với tỉnh Tuyên Quang; đại biểu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, một số doanh nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh hội nghị giao ban

Trong giai đoạn 2018 - 2022, hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh nói riêng và của cả vùng nói chung. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và đưa vào cuộc sống. Trong giai đoạn này, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh ban hành 248 văn bản quản lý, gồm: 29 Chỉ thị, Nghị quyết; 68 Chương trình, Kế hoạch; 151 Quyết định, Quy định quản lý. Trong đó, Tỉnh ủy ban hành 5 văn bản, HĐND ban hành 24 văn bản, UBND ban hành 219 văn bản. Ngoài ra, một số địa phương đã tham mưu ban hành các Kế hoạch triển khai Chiến lược Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; Chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các Sở KH&CN theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị BCHTW 6, khóa XII...