• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Chủ nhật, 09/07/2023 - 14:48

Nâng cao năng suất, chất lượng để tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp cũng cần có sự tham gia, vào cuộc của nhiều bên liên quan như các bộ, ngành, hiệp hội, địa phương…

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang đứng trước những yêu cầu và thách thức trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh để tận dụng và nắm bắt các cơ hội phát triển mới. Vai trò của năng suất ngày càng được khẳng định, việc áp dụng khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả có sức cạnh tranh góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội. Để tiếp tục triển khai hiện thực hóa chủ trương này của Đảng thì Chính phủ đã ban hành nhiều Chương trình, trong đó có Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện mục tiêu này.

Công đoạn phân loại mơ, làm sạch và loại bỏ tạp chất tại Công ty TNHH BORDERLESS tại phường Xuất Hóa, tỉnh Bắc Kạn

Trong đó, ở phạm vi doanh nghiệp, các hoạt động triển khai sẽ gắn với toàn bộ chuỗi cung ứng cũng như vòng đời sản phẩm, tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đổi mới cách thức quản lý, công nghệ quản trị gắn với công nghệ sản xuất và từng bước thực hiện chuyển đổi số; đồng thời phát triển hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động cải tiến năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp.

Hệ thống thùng rửa quả mơ của Công ty TNHH BORDERLESS tại phường Xuất Hóa, tỉnh Bắc Kạn

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào trong nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Kạn nói riêng đang phải cạnh tranh với những đối thủ lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, có trình độ quản lý hiện đại. Vì vậy, để có thể cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi ung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới về công nghệ, thiết bị, áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại, các công cụ cải tiến, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mô hình kinh doanh tiến tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 thực hiện Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu, chủ trì, điều hành hoạt động của Chương trình, từ đó đến nay Sở đã tham mưu triển khai một số nhiệm vụ như tuyên truyền qua báo, đài, văn bản; tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đào tạo đội ngũ chuyên gia năng suất chất lượng giúp nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng ở các ngành, doanh nghiệp ngày càng được nâng lên; đặc biệt đã có hỗ trợ một số doanh nghiệp áp dụng hệ thông quản lý chất lượng giúp cho doanh nghiệp cải tiến sản xuất, nâng cao khả năng quản trị, quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai lỗi, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng qua đó nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Hồng Xiêm - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Tháng này: 17.872
  • Tổng lượt truy cập: 233.926