• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động KHCN
Thứ tư, 08/11/2023 - 07:36

Nghiệm thu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin Hợp tác xã trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 07 tháng 11 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống thông tin Hợp tác xã trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện

Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin Hợp tác xã trực tuyến phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặt hàng, Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cơ quan chủ trì thực hiện; thời gian thực hiện dự án từ tháng 04/2022 đến tháng 09 năm 2023. Dự án đã thực hiện hoàn thành các nội dung theo đề cương, thuyết minh được duyệt như: đã điều tra, thu thập được tối đa cơ sở dữ liệu với hồ sơ hồ sơ thành lập của 259 Hợp tác xã, 509 hồ sơ thành lập của Tổ hợp tác, 20 báo cáo đánh giá phân loại Hợp tác xã, 20 Báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã năm 2022.  Xây dựng được hệ thống chức năng phần mềm phục vụ công tác cập nhật dữ liệu, tra cứu, thống kê, báo cáo nhanh với 15 cơ sở dữ liệu gồm: Cơ sở dữ liệu về hành chính; tin tức, bài viết; văn bản pháp luật; hồ sơ thông tin hợp tác xã, tổ hợp tác xã, nhóm sở thích; dữ liệu về thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhân lực hợp tác xã, chương trình, dự án lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, dữ liệu về tài chính và tín dụng, đánh giá và phân loại hợp tác xã. Xây dựng 22 mô đun chức năng phần mềm. Xây dựng cổng thông tin Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: http://htx.tuaf.edu.vn để cung cấp tin tức, dữ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin của chính quyền địa phương, tổ chức, hợp tác xã và người dân chính xác, kịp thời. Đã thực hiện cài đặt hệ thống trên máy chủ của Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông lâm. Tổ chức 02 lớp đào tạo, chuyển giao sản phẩm gồm 01 lớp tại UBND huyện, thành phố và 01 lớp dành cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã. Tổ chức hội thảo khoa học số người tham dự 30 người.

Theo nhận xét của hai phản biện và thảo luận của các thành viên hội đồng nhất trí đánh giá dự án đã hoàn thành nội dung, đạt được mục tiêu theo thuyết minh được duyệt. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án cần rà soát, bổ sung các số liệu (đủ, sạch, sống, chính xác) trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức; Bổ sung biểu tượng hiện thị thông tin các Hợp tác xã để tạo thuận lợi cho người tìm kiếm; Hệ thống phải liên thông được với các cơ sở dữ liệu khác của tỉnh và cần phải có chỉ tiêu quản trị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các Hợp tác xã; Phải có cơ chế giám sát đăng, xóa, chỉnh sửa các thông tin trên hệ thống… Kết quả bỏ phiếu dự án đạt 84,8 điểm xếp loại Khá.

Ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu nhất trí với các ý kiến đánh giá của các thành viên hội đồng và cho rằng sản phẩm của dự án có tính thực tiễn cao có thể đưa vào ứng dụng được ngay sau khi cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án chỉnh sửa hoàn thiện hệ thống theo các góp ý của thành viên hội đồng. Đồng chí giao cho các cơ quan chức năng (Liên minh các Hợp tác xã, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông) cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan để sớm đưa hệ thống vào vận hành chính thức./.

Nguyễn Văn Hùng - Phòng QLCNCN

 

 

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 11
  • Tháng này: 17.872
  • Tổng lượt truy cập: 233.926