• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động KHCN
Thứ sáu, 23/12/2022 - 14:52

Nghiệm thu đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

PTV: Chiều 22/12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Sau 24 tháng tổ chức triển khai thực hiện cơ quan chủ trì (Sở Tư pháp), chủ nhiệm đề tài tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập phân tích, so sánh các thông tin, số liệu và đánh giá được thực trạng, những tồn tại, hạn chế của công tác pháp chế, nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020 từ đó đề tài đã đưa ra được các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh gồm: xây dựng cơ chế, chính sách; xây dựng ban hành Quy chế phối hợp; ban hành văn bản chỉ đạo; nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng sự hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của chính quyền các cấp.

Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung  đảm bảo tiến độ đề ra; kết quả nghiên cứu có tính khả thi cao, nếu áp dụng trong thực tiễn sẽ đóng góp lớn đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như: bổ sung số liệu, các nội dung có liên quan đến đề tài vào phần tổng quan; nhóm các giải pháp theo từng lĩnh vực gồm nhóm giải pháp chung, nhóm giải pháp các sở, ngành, địa phương và nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; bám sát vào phần thực trạng để đưa ra được các giải pháp giải thực sự khả thi để quyết được các tồn tại, hạn chế của công tác pháp chế hiện nay… Kết quả bỏ phiếu đề tài được đánh giá xếp loại Khá.

Kết luận cuộc họp bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng hoàn thiện báo cáo và các tài liệu liên quan đến đề tài nộp về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định đề nghị công nhận kết quả theo quy định để sớm đưa vào ứng dụng thực tế sẽ đóng góp rất lớn trong yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội./.

Nguyễn Văn Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 57
  • Tháng này: 23.585
  • Tổng lượt truy cập: 231.545