• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động KHCN
Thứ hai, 23/10/2023 - 06:52

Họp hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh xác định nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Văn bản số 6822/UBND-NNTNMT ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc rà soát, lựa chọn danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024. Chiều ngày 19 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ để rà soát, lựa chọn danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, sát với tình hình của tỉnh, đảm bảo khả thi để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

         Tại Hội nghị Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai, kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu trong năm 2023 và kết quả xác định nhiệm vụ năm 2024. Về cơ bản, các nhiệm vụ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Thuyết minh được phê duyệt. Đến tháng 10 năm 2023, có 07 đề tài, dự án cấp tỉnh được nghiệm thu cấp tỉnh. Tiến hành kiểm ra mô hình, tiến đđịnh k, đột xuất được 40 lượt đề tài, dự án; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học 07 đề tài, dự án; công nhận kết quả 04 đề tài, dự án. Trong quá trình thực hiện, đã kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc theo thẩm quyền: Gia hạn thời gian thực hiện 02 đề tài, dự án, thay đổi tổ chức phối hợp 01 dự án, thay đổi chủ nhiệm 01 dự án, tham mưu điều chỉnh sản phẩm 01 dự án Kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2024. Căn cứ vào các quy định hiện hành Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024. Kết quả có 75 nhiệm vụ đề xuất đặt hàng. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh ngày họp 12/7/2023 xác định được 11/75 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2024 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương bổ sung nhiệm vụ “Điều tra, thu thập và xác định loài sâm mới được phát hiện tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” vào danh mục nhiệm vụ 2023. Như vậy, trong danh mục xin ý kiến, còn 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024. Tuy nhiên, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2297/STNMT-KS ngày 21/8/2023 về việc dừng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Nghiên cứu, khảo sát tiềm năng khoáng sản đa kim, vàng gốc, thạch anh và một số loại khác thuộc khu vực huyện Ngân Sơn và Pác Nặm, điều tra chi tiết hóa một số diện tích trọng điểm nhằm làm rõ tiềm năng khoáng sản”. Như vậy, còn 09 nhiệm vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện năm 2024.

        Các thành viên hội đồng đã thảo luận nhất trí với những kết quả đạt được của Hội đồng khoa học và công nghệ thời gian qua. Đồng thời thảo luận, rà soát, cho ý kiến đối với 09 nhiệm vụ, kết quả bỏ phiếu Hội đồng nhất trí đối với 07 nhiệm vụ bắt đầu triển khai năm 2024 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhất trí tạm dừng chưa triển khai 01 nhiệm vụ năm 2024 và chuyển 01 nhiệm vụ sang thực hiện thường xuyên./.

Nguyễn Văn Hùng - Phòng QLCNCN

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Tháng này: 17.872
  • Tổng lượt truy cập: 233.926