• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Chuyển đổi số
Thứ năm, 28/07/2022 - 13:56

Trí tuệ nhân tạo là công nghệ được ưu tiên hàng đầu

Có một số công nghệ đang được ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như: Trí tuệ nhân tạo (AI); Internet vạn vật; công nghệ phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; điện toán đám mây…, trong đó AI là công nghệ được ưu tiên hàng đầu.