Tất cả ý kiến đóng góp của quý độc giả sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Xin vui lòng ghi chi tiết ý kiến về dự thảo văn bản QPPL này theo mẫu dưới !

Xin chân thành cảm ơn !

Xin ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/03/2021

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/03/2021

Thực hiện Văn bản số 7727/UBND-NCPC ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn.


  Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Chưa có ý kiến hoặc góp ý nào cho văn bản trên

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 34
  • Tháng này: 16.972
  • Tổng lượt truy cập: 238.624