Tất cả ý kiến đóng góp của quý độc giả sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Xin vui lòng ghi chi tiết ý kiến về dự thảo văn bản QPPL này theo mẫu dưới !

Xin chân thành cảm ơn !

Công văn xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển TSTT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/06/2021

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/06/2021

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa
phương tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -
2030.
Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình; dự thảo quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030. Để đảm bảo cho việc tham mưu, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với từng ngành, lĩnh vực, chỉ đạo đồng bộ những nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, đề nghị cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung dự thảo nêu trên

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Chưa có ý kiến hoặc góp ý nào cho văn bản trên

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn CSDL Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 34
  • Tháng này: 16.972
  • Tổng lượt truy cập: 238.624